+420 608 435 289
ales.wojnar@volny.cz
Logo

Ceník

1. Vytyčení vlastnické hranice pozemku mj: 100m

 1.1  Vytyčení vlastnické hranice pozemku

*) 6.000,- Kč
**) 7.000,- Kč

2. Geometrický plán mj: 100m

 2.1  Na zaměření pozemku

*) 6.000,- Kč
**) 7.000,- Kč

 2.2  na zaměření staveb

5.000,- Kč

 2.3  na zaměření líniových staveb

4.000,- Kč

 2.4  na vyznačení věcného břemene

4.000,- Kč

3. Polohopis a výškopis

3.1  zaměření polohopisu (MJ/ha)

*) 7.000,- Kč
**) 9.000,- Kč

3.2  zaměření výškopisu (MJ/ha)

*) 5.000,- Kč
**) 7.000,- Kč

3.3  připojení na S-JTSK a Bpv (MJ/bod)

2.000,- Kč

3.4  místopis bodu (MJ/bod)

500,- Kč

4. Ostatní

4.1 hodinová sazba (MJ/hod)

500,- Kč

4.2 hodinová sazba - figurant (MJ/hod)

300,- Kč

4.3 stabilizace lomových bodů hranice (MJ/bod)

150,- Kč

4.4 ověření katastrálního úřadu (MJ/20 nových parcel)

100,- Kč

5. Inženýrská geodézie

5.1  podrobné vytyčení stavby (MJ/bod)

150,- Kč

5.2  minimální cena za výjezd na stavbu

2.000,- Kč

5.3  zaměření skutečného provedení stavby (MJ/100m)

2.000,- Kč

5.4  zaměření skut. provedení stavby včetně polohopisu (MJ/100m)

4.000,- Kč

 

Stupně obtížnosti:
*) terén přehledný, přístupný
**) terén nepřehledný se stíženým přístupem nebo les

Poznámka:

Při rozsahu prací nad 2 MJ se cena dohodne individuálně.
Stupně obtížnosti budou určeny po provedení terénních prací pro každou lokalitu.
Ceny prací které nejsou v tomto ceníku uvedené se dohodnou individuálně.


Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. DPH činí 21%.