+420 608 435 289
ales.wojnar@volny.cz
Logo

Činnost v oblasti katastru nemovitostí

 • Geometrický plán pro:  

  • rozdělení pozemku - (pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí je nutný souhlas příslušného stavebního úřadu s rozdělením pozemku)

  • vyznačení budovy - (novostavby, přístavby)

  • vyznačení věcného břemene  

 • Realizace pozemkových úprav - (komplexní i jednoduché pozemkové úpravy)

 • Vytyčování vlastnických hranic pozemku - (včetně lesů)

 • Stabilizace lomových bodů vlastnické hranice - (ocelo-plastové mezníky)

 • Poradenství v oblasti katastru nemovitostí