+420 608 435 289
ales.wojnar@volny.cz
Logo

Činnost v oblasti inženýrské geodezie

 • Účelové mapování:  

  • základní mapy velkých měřítek

  • ostatní polohopisné a výškopisné plány

 • Zaměření podélných a příčných profilů

 • Zaměření a výpočet kubatur

 • Vytyčení staveniště

 • Vytyčení stavby:

  • podrobné

  • prostorové

 • Zaměření skutečného provedení stavby

 • Zaměření geometrických parametrů jeřábové dráhy

Podélný a příčný profil

Profil = schematizovaný a zkreslený obraz myšleného svislého řezu předmětu (objektem, terénem apod.). Výškové měřítko je vždy oproti délkovému měřítku větší a obraz je převýšený. Rozeznáváme podélný a příčný profil.