+420 608 435 289
ales.wojnar@volny.cz
Logo

Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atd. Geometrický plán se používá v naší praxi nepřetržitě od 80. let 19. století. Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností. Geometrický plán se stal univerzálním nástrojem, umožňujícím komunikaci mezi právníky, zeměměřiči, projektanty a veřejností. Opačným postupem než doplnění katastrálních map je vytyčení hranic pozemků.

Druhy geometrických plánů

  • změna hranice katastrálního území a hranice správní jednotky, pokud její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě

  • rozdělení pozemku

  • změna hranice pozemku

  • vyznačení budovy  a vodního díla nebo změny jejich vnějšího obvodu v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb

  • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, není-li výsledkem úpravy obnovený katastrální operát

  • doplnění katastru nemovitostí o pozemek dosud evidovaný ve zjednodušené evidenci katastru nemovitostí, tedy o pozemek nezobrazený v platné katastrální mapě sloučený do většího půdního celku, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu – jako podklad se použije dřívější mapa

  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

  • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení

  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku